Khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn